Vi er medlem af Tekniq - Installatørenes Organisation

​Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud på el eller VVS på tlf: 75 64 55 66

Solvarme fra Gastech-Energi
- Naturens egen varmekilde

Et godt supplement til en bæredygtig energiløsning
Hvis ikke der skal ske uoprettelige skader på verdens klima, er det nødvendigt at udfase de traditionelle, fossile brændstoftyper og erstatte dem med nye, miljøvenlige energikilder. Denne opgave involverer i høj grad vores private boliger, som i Europa tegner sig for mere end 40% af det samlede energiforbrug.
 
Solen er naturens egen varmekilde. I Danmark leverer solens stråler årligt, hvad der svarer til ca. 100 liter fyringsolie pr. 1 m2 jordareal. Vi har i gennemsnit ca. 1.800 solskinstimer om året herhjemme. Det kan omregnes til ca. 1.200 kilowatt-timer energi pr. m2.
 
Enormt energipotentiale
På verdensplan leverer solen hvert år ca. 5.000 gange så megen energi, som hele verdens befolkning forbruger på et år. Solens energipotentiale er med andre ord enormt, og ved at udnytte den gratis energi fra solen, kan der spares meget store pengebeløb samtidig med, at vi mindsker CO2 udledningen og dermed skåner miljøet.
 
En god og rentabel investering
Den teknologiske udvikling er nået langt, siden man i 1970’erne på grund af oliekrisen begyndte at interessere sig for solenergi. I dag er solvarme en anerkendt energiform, som både teknisk og økonomisk kan konkurrere med traditionelle energiformer.
 
Et moderne solvarmeanlæg kan dække op til 70% af en husstands behov for varmt brugsvand. Desuden kan solvarmeanlægget give et værdifuldt tilskud til rumopvarmningen, når der er slukket for den primære varmekilde i sommermånederne.
 
Bedre energiklassificering af boligen
Solvarme kan med andre ord bidrage positivt til boligens samlede energiforbrug. Solvarme giver også mulighed for bedre energiklassificering af boligen – noget der kan have stor betydning ved salg.
 
Endelig vil et solvarmeanlæg også kunne bidrage væsentligt til, at et nybygget hus opfylder kravene til energioptimering, som er en del af bygningsreglementet.

En bæredygtig varmeløsning
Det er en rigtig god idé at kombinere den primære varmekilde i boligen med solvarme. Uanset om det drejer sig om et olie- eller naturgasfyr, stokerfyr, fast brændsel, varmepumpe eller elvarme, er der gode penge at spare på varmeregningen, samtidig med at miljøbelastningen reduceres til et minimum.
 
I sommermånederne kan solvarmeanlægget levere op til 70% af den energi, der skal bruges til at producere det varme vand. I resten af året vil det være et rigtig godt supplement til den primære varmekilde. Er den primære varmekilde et jordvarme-anlæg, kan evt. overskudsvarme fra solvarmeanlægget føres tilbage til jordslangerne, så varmenergien udnyttes fuldt ud.
 
Stærke fordele med Geminox og CTC solfanger:
 
  • Enkle og effektive konstruktioner
  • Fornuftigt forhold mellem pris og ydelse
  • Kan monteres på alle typer tage, ydermure eller på jorden
  • Lav vægt
  • Lang levetid
  • Automatisk tømning af solfangerne
  • Både til brugsvand og rumopvarmning
  • Mulighed for at sende overskudsvarmen ud i jordslanger til varmepumpe
 
Send forespørgsel vedr. produkt: Gastech-Energi

Devantier A/S

Ternevej 53, 8700 Horsens

CVR: 26104874

Telefon: 75 64 55 66

E-mail: post@devantier.dk

Vi er medlem af Tekniq - Installatørenes Organisation​